Hiện nay, nhà sách Tâm An chỉ có duy nhất một cửa hàng tại địa chỉ: Ki-ốt số 10, đường Quang Lai, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.