Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng

Nhà sách Tâm An hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của Nhà sách Tâm An (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của Nhà sách Tâm An sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – Nhà sách Tâm An với Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà Nhà sách Tâm An  thu thập được bằng những cách thức được nêu dưới đây:

Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

Nhà sách Tâm An thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ và duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

 • Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác.
 • Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của Nhà sách Tâm An.
 • Hỗ trợ khi Khách hàng sản phẩm và/hoặc sử dụng Dịch vụ của Nhà sách Tâm An

Nhà sách Tâm An thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

 • Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của Nhà sách Tâm An
 • Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của Nhà sách Tâm An
 • Nâng cao chất lượng Dịch vụ của Nhà sách Tâm An

Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin của Khách hàng mà Nhà sách Tâm An sẽ thu thập bao gồm:

 • Họ tên;
 • Số điện thoại;
 • Email;
 • Địa chỉ thường trú;

Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Nhà sách Tâm An có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa Nhà sách Tâm An và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: vấn đề bảo hành, đổi trả và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, Nhà sách Tâm An sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Nhà sách Tâm An

Phạm vi sử dụng thông tin

Nhà sách Tâm An sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

 • Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của Nhà sách Tâm An
 • Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa Nhà sách Tâm An và Khách hàng;
 • Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;
 • Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
 • Thông báo về các thông tin tuyển dụng của Nhà sách Tâm An. Nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
 • Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của Nhà sách Tâm An
 • Các nội dung khác mà Nhà sách Tâm An được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

Cam kết bảo mật thông tin

Nhà sách Tâm An cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

Nhà sách Tâm An sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù Nhà sách Tâm An thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối.

Do vậy, Nhà sách Tâm An không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Nhà sách Tâm An sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Nhà sách Tâm An không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của Nhà sách Tâm An.

Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Nhà sách Tâm An khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho Nhà sách Tâm An.

Đối tượng tiếp cận thông tin

Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này Nhà sách Tâm An có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được Nhà sách Tâm An tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

 • Đơn vị trực thuộc của Nhà sách Tâm An khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa Nhà sách Tâm An với Khách hàng.
 • Đối tác kinh doanh mà Nhà sách Tâm An tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Nhà sách Tâm An và đối tác kinh doanh của Nhà sách Tâm An.
 • Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng Nhà sách Tâm An có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Nhà sách Tâm An có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế Nhà sách Tâm An tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.
 • Nhà sách Tâm An sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Nhà sách Tâm An có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của Nhà sách Tâm An /Đơn vị trực thuộc của Nhà sách Tâm An.
 • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin;

Nhà sách Tâm An lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu hủy của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

Nhà sách Tâm An trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của Nhà sách Tâm An cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Nhà sách Tâm An
Trụ sở : Ki-ốt số 10 đường Quang Lai, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Số điện thoại: 0862362230

 Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu;

Liên hệ trực tiếp với Nhà sách Tâm An.

 1. f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng (liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo).

B1: Liên hệ với Nhà sách Tâm An

B2: Nhận thông tin phản hồi trong vòng 5 ngày làm việc