Bài thơ: “Góc sân và khoảng trời”


Góc sân nho nhỏ mới xây
Chiều chiều em đứng nơi này em trông
Thấy trời xanh biếc mênh mông
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy…

Thấy đạn các chú giăng dày
Máy bay giặc Mỹ lăn quay thêm nhiều
Khoảng trời em đến là yêu
Góc sân nho nhỏ chiều chiều đứng trông…

Tác giả: Trần Đăng Khoa

Link để mua bút máy luyện chữ đẹp Nhà sách Tâm An
https://s.shopee.vn/2LCeqj0YXw