Bài thơ: “Cánh đồng lúa vàng”

Cánh đồng lúa chín
Vàng như thảm nhung
Theo gió nhẹ rung
Làn hương thơm mát
Cánh đồng bát ngát
Lặng trĩu mùa vàng
Đàn trâu lững thững
Cõng lúa về làng

Tác giả: Phạm Văn Đệ

Link để mua bút máy luyện chữ đẹp Nhà sách Tâm An
https://s.shopee.vn/2LCeqj0YXw